760x380_10

Pilates

Pilates predstavuje súbor viac ako 500 rôznych cvičení. Pri cvičení pilatesu človek zapája svaly celého tela a svoju myseľ. Metóda pilates je založená na šiestich základných zásadách, ktoré tvoria základ všetkých pohybov : dýchanie, centrum, koncentrácia, kontrola, presnosť a plynulosť. Na rozdiel od iných typov pohybu sa zameriava na kvalitné prevedenie každého cviku, počet opakovaní sa dostáva do úzadia.

Výhody pilatesu:

  • lepšie dýchanie
  • správne držanie tela
  • vysoká stabilita
  • väčšia ohybnosť
  • krajší tvar tela a vyšší svalový tonus
  • väčšia výdrž
  • zmiernenie stresu
  • zmiernenie bolesti hlávy

„ Po 10 cvičeniach pocítite rozdiel. Po 20 cvičeniach ho uvidíte. Po 30 cvičeniach budete mať celkom nové telo.“ Joseph Pilates

 

Cena 7 eur/hod